OSTU-MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. Üldtingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad üldtingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse (edaspidi Tellimus) alusel internetis aadressil www.afibel.ee asuvast Afibel-i eestikeelsest internetipoest või Eestis Afibel-i poolt levitatavatest postimüügikataloogidest (edaspidi kõik koos Afibel kataloog) kaupa telliva isiku (edaspidi Tellija) ning OÜ MyStore (edaspidi ka Afibel) vahel ning Lepingute sõlmimise protseduurile.
1.2. Afibel-il on õigus üldtingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud üldtingimused kehtivad üksnes nende Tellimuste ja Lepingute suhtes, mille puhul vastav Tellimus on esitatud pärast üldtingimuste muutmist.
1.3. Üldtingimuste käesolev redaktsioon kehtib postimüügi kataloogidest tellimisel alates hooajast "sügis-talv 2023" ning Afibel-i internetipoodidest tellimisel alates 24.07.2023. a. Üldtingimuste käesolev redaktsioon asendab kõik eelnevad üldtingimused, mis kehtisid tellimisel Afibel-i postimüügi kataloogidest ja internetipoest ning kehtib kuni järgmise redaktsiooni avaldamiseni.

2. Kauba põhiomadused ja Lepingu sõlmimise protseduur

2.1. Kauba põhiomadused on esitatud Afibel-i kataloogis. Afibel-i kataloogi pildid kujutavad kauba põhiomadusi üldjuhul täpselt, ent kauba värv, suurus ja kuju võivad Afibel-i kataloogi piltidel kujutatust vähesel määral erineda.
2.2. Tellimuse esitamine on võimalik otse elektrooniliselt läbi Afibel-i internetipoe, telefoni või e-posti teel ning kirja teel, kasutades Afibel-i postimüügikataloogist leitavat tellimiskaarti.
2.3. Tellimust esitades kinnitab Tellija, et on vähemalt 18-aastane, tema teo- ja otsusevõime ei ole piiratud ning ta omab Eestis püsivat elukohta.
2.4. Tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse tähenduses. Tellimus lõpeb 12 nädalat pärast selle Afibel-ile teatavaks saamist. Juhul, kui Tellija on teavitanud Afibel-i tellimiskeskust oma e-posti aadressist, siis edastatakse talle kinnitus Tellimuse kättesaamise kohta elektrooniliselt. Tellimuse kinnitus omab üksnes informatiivset tähendust Tellimuse kättesaamise kohta ning ei ole Afibel-i nõustumus Tellimusega Lepingu sõlmimise eesmärgil.
2.5. Kui Afibel asub Tellimust täitma, loetakse Tellimus aktsepteerituks ning Leping sõlmituks. Afibel edastab Tellijale kinnituse Lepingu sõlmimise kohta mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist kas elektrooniliselt (võimalusel) või kauba kättetoimetamisel.

3. Tellimuse täitmise tähtajad

3.1. Tellimuse täitmise tähtaeg on reeglina kuni 2 nädalat, kuid võib Afibel-ist sõltumatutel asjaoludel kujuneda ka pikemaks.
3.2. Kui kaup on laost otsa lõppenud, teavitab Afibel sellest Tellijat eraldi.
3.3. Juhul, kui tellitud kaupu ei ole võimalik koos laost välja saata, saadab Afibel tellitud kauba Tellijale mitme saadetisena.

4. Kauba hind

Afibel-i kataloogis esitatud kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu kehtivas määras. Afibel jätab endale õiguse korrigeerida hindu, kui muutub käibemaks.

5. Makseviis

5.1. Lepingu eseme koguhind on esitatud Afibel-i kataloogis ning sisaldab käibemaksu kehtivas määras.
5.2. Tellija saab kauba eest tasuda paki kättesaamisel.

6. Saatekulu

6.1. Afibel-i kataloogist tellitud kaubad edastatakse posti teel.
6.2. Saatekulu lisandub Tellimuse kogusummale olenemata tegelikult edastatavate pakkide arvust ühekordse tasuna postiteenuse eest, mis sisaldab käibemaksu kehtivas määras. Saatekulu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega.
6.3. Saatekulu määrab ära kauba kättesaamiskoht. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks Smartposti pakiautomaadi, on saatekulu 3,90 EUR. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks DPD pakiautomaadi, on saatekulu 3,90 EUR. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks Omniva pakiautomaadi, on saatekulu 4,50 EUR. Kui Tellija valib kauba kättesaamiskohaks ükskõik millise talle sobiva Eesti Posti väljastuspunkti, on saatekulu 8,90 EUR. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise tema poolt näidatud aadressile DPD kulleri vahendusel, on saatekulu 7,90 EUR. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise tema poolt näidatud aadressile SmartKULLERi vahendusel, on saatekulu 8,90 EUR.  Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise tema poolt näidatud aadressile Omniva kulleri vahendusel, on saatekulu 9,90 EUR. 
6.4. Smartposti kaudu kättesaadava paki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 60 x 36 x 60 cm. Juhul, kui paki mõõdud on suuremad kui 60 x 36 x 60, siis kuulub kaup kättetoimetamisele SmartKULLERI kaudu ning saatekuluks on 8,90 EUR.
6.5. DPD pakiautomaadi kaudu kättesaadava paki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 36x43x61 cm. Kui paki mõõdud on suuremad, saadetakse pakk DPD kulleriga ning pakile lisandub saatekulu 7,90€.
6.6. Omniva pakiautomaadi kaudu kättesaadava paki mõõdud ei tohi olla suuremad kui 41 x 38 x 64 cm. Juhul, kui paki mõõdud on suuremad kui 41 x 38 x 64 cm, siis saadetakse pakk Eesti Posti väljastuspunkti ning pakile lisandub teenustasu 8,90 EUR.

7. Kauba kättesaamine

7.1. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks Smartposti pakiautomaadi, saadab Itella Estonia OÜ Tellijale SMS-i kauba saabumise kohta.
7.2. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks DPD pakiautomaadi, saadab DPD Estonia Tellijale SMS-i kauba saabumise kohta.
7.3. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks Omniva pakiautomaadi, saadab Omniva Tellijale SMS-i kauba saabumise kohta.
7.4. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks talle sobiva Eesti Posti väljastuspunkti, saadab Omniva Tellijale SMS-i või e-kirja, milles sisalduva saadetise numbri alusel saab Tellija paki valitud väljastuspunktist kätte. Pakile järele minnes tuleb Tellijal kaasa võtta isikut tõendav dokument.
7.5. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise DPD kulleri teenusena, saatetakse Tellijale tellimuse kättetoimetamise päeva hommikul SMS, milles on toodud 1-tunnine ajaaken kulleri eeldatava saabumisajaga.
7.6. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise SmartKULLERi teenusena, võtab SmartKULLER Tellijaga ühendust ning lepib kokku paki kättetoimetamise aja ja lunasaadetise puhul teatab ka paki maksumuse.
7.7. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise Omniva kulleri teenusena, võtab Omniva kuller Tellijaga ühendust ning lepib kokku paki kättetoimetamise aja ja lunasaadetise puhul teatab ka paki maksumuse.
7.8. Kauba tellimine väljapoole Eesti territooriumi ei ole võimalik.

8. Tellija vastuvõtuviivitus

8.1. Kui Tellija ei ole ühe nädala jooksul alates kauba üleandmise kohta saabumise teate saamisest oma tellitud kaubale järele tulnud, satub Tellija vastuvõtuviivitusse.
8.2. Vaatamata punktis 8.1 sätestatule hoitakse Tellija kaupa Eesti Posti väljastuspunktis 14 päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale tellitud kauba saabumise kohta kaks kirjalikku teadet.
8.3. Smartposti pakiautomaadis hoitakse pakki kooskõlas punktiga 8.1 seitse päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale kaks SMS-i ja soovi korral ka e-kiri.
8.4. DPD pakiautomaadis hoitakse pakki kooskõlas punktiga 8.1 seitse päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale kaks SMS-i ja soovi korral ka e-kiri.
8.5. Omniva pakiautomaadis hoitakse pakki kooskõlas punktiga 8.1 seitse päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale kaks SMS-i ja soovi korral ka e-kiri.
8.6. Kui Tellija tellis kauba DPD kulleri teenusena, kuid kaupa ei õnnestu Tellijale esimesel korral üle anda, tuleb kuller järgmisel tööpäeval uuesti või toimetab paki ilma lisatasuta aadressile lähimasse DPD pakiautomaati, kus hoitakse pakki 7 päeva.
8.7. Kui Tellija tellis kauba SmartKULLERi teenusena, kuid esimesel korral ei õnnestu pakki üle anda, lepib kuller kokku teise aja või toimetab paki ilma lisatasuta Tellijale sobivasse Smartposti pakiautomaati, kus hoitakse pakki seitse päeva.
8.8. Kui Tellija tellis kauba Omniva kulleri teenusena, kuid Tellijat telefoni teel kätte ei saada, toimetatakse pakk lähimasse Eesti Posti väljastuspunkti, kus hoitakse pakki 14 päeva.

9. Tarbija taganemisõigus

9.1. Tellijal on õigus ilma põhjust avaldamata taganeda Lepingust 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.
9.2. Tellija võib Lepingust taganeda, kasutades selleks kaubaga kaasas olevat taganemisavalduse tüüpvormi või esitades Afibel-ile muu ühemõttelise taganemisavalduse (Tüüpvormid on kättesaadavad: vorm 1 ja vorm 2). Taganemisavaldus tuleb Afibel-ile edastada kas koos tagastatava kaubaga või eraldi posti või e-posti teel punktis 19 toodud posti või e-posti aadressil.
9.3. Lepingust taganemisel tuleb Tellijal viia kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest (kui Afibel-ile teatatakse taganemisest muul viisil, kui taganemisavalduse lisamisega kaubale) soovitavalt originaalpakendis (kui Afibel-ile ei ole taganemisest juba teatatud, siis koos taganemisavaldusega) koos kõikide markeeringutega kauba üleandmise kohta (kas sobivasse Eesti Posti väljastuspunkti, Omniva pakiautomaati, Smartposti pakiautomaati või DPD pakiautomaati).
9.4. Kauba koos tuleb tagastada kõik sellega kaasas olevad osad (sh kasutusjuhendid ja eemaldatavad detailid ning kaubaga kaasas olnud saateleht).
9.5. Tagastada ei ole võimalik kaupa, mis on valmistatud Tellija isiklikke vajadusi arvestades või Tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt mõõtu lõigatud kardinad, kardinapuud, vaibad, kangad), mis rikneb või vananeb kiiresti, suletud pakendis üle antud kaupa, mis ei ole pakendi avamise järel tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagasisaatmiseks kõlblikud (nt kosmeetikatooted, erootikatooted, aluspesu), suletud pakendis üle antud audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara, mille pakend on avatud jmt kaupa, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada.
9.6. Tellija saab kauba tagastada tasuta, v.a. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamise korral. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamisel mitme saadetisena ei ole Tellijal võimalik tasuta tagastada Tellimuse esemeks oleva kauba viimast osa. Eelkirjeldatud juhtudel on tagastamise otseste kulude kandmine Tellija kohustuseks. Need kulud kannab Tellija eest siiski Afibel, ent tasaarvestab seeläbi omandatud nõude Tellija vastu kattuvas ulatuses Tellijale tagastamisele kuuluva saatekuluga.
9.7. Tellija ei tohi olla tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kaupa võib proovida, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust, nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Kui Tellija on tagastatavat kaupa kasutanud muul viisil, vastutab Tellija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.
9.8. Afibel tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse jõudmisest Afibel-ini. Afibel võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Tellija on kauba tagastanud või on esitanud Afibel-ile tõendi, millest nähtub, et Tellija on kauba tagasi saatnud.
9.9. Afibel tagastab Tellijale saatekulu kogu Tellimuse esemeks oleva kauba tagastamise korral. Tellimuse esemeks oleva kogu kauba tagastamisel mitme saadetisena tagastatakse saatekulu Tellimuse esemeks oleva kauba viimase osa tagastamisel. Tagastamisele kuuluv saatekulu tasaarvestatakse kattuvas ulatuses Tellija poolt tasumisele kuuluva kauba tagastamise tasuga, mille Afibel on Tellija eest tasunud. Afibel-il on õigus tasaarvestada tagastamisele kuuluv summa Afibel-i sissenõutavate nõuetega Tellija vastu. Ostuhinna tasumise nõuetega võib Afibel oma sissenõutavad nõuded tasaarvestada eeldusel, et vastavate Tellimuste puhul on makseviisiks valitud tasumine kättesaamisel.
9.10. Kauba tagastamisel peab olema kauba originaalpakend rikkumata ja terve, samalaadses seisukorras kui kauba kättesaamisel. Kui pakend on katki ja rikutud, on Afibel-il õigus Tellijale tagastamisele kuuluvast summast maha arvestada kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis.

10. Puudustega kaup

10.1. Afibel vastutab kauba Tellijale üleandmisel olemas olnud puuduste eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kauba puudustest tuleb Afibel-ile teatada kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamisest. Afibel vastutab puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul konkreetse kaubaartikli üleandmisest. Eeldatakse, et ühe aasta jooksul kaubaartikli üleandmise päevast ilmnenud puudus oli olemas kaubaartikli üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kaubaartikli või puuduse olemusega.
10.2. Tellija kohustub alles hoidma kaubaga kaasas olevat saatelehte. Saateleht on Tellija ostu tõendav dokument ja selle olemasolu on vajalik kauba puudustest tulenevate õiguste realiseerimiseks.
10.3. Puuduste esinemisel on Tellijal eelkõige õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba ümbervahetamist. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, Afibel on õigustamatult kauba parandamisest või asendamisest keeldunud, Afibel ei paranda või asenda kaupa mõistliku aja jooksul pärast puudusest teatamist või põhjustab kauba parandamise või asendamisega Tellijale põhjendamatuid ebamugavusi, on Tellijal õigus Lepingust taganeda.
10.4. Afibel ei vastuta kauba puuduse eest, kui kauba puudus tekkis pärast kauba üleandmist Tellijale, mh kauba vale kasutamise või tavapärase kulumise tulemusel, ega ole tekkinud Afibel-i kohustuse rikkumisest tulenevalt.
10.5. Juhiseid toimimiseks kauba puuduste korral ja lisainfot kauba hoolduse kohta saab Afibel-i klienditeenindusest telefonil 6 870 700.

11. Kauba ümbervahetamine

11.1. Tellijal on õigus vahetada rõivaid ja jalatseid ümber teise suurusega sama artiklinumbri ja värviga toote vastu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
11.2. Kauba ümbervahetamiseks tuleb kaup tagastada ja tellida uus kaup kooskõlas punktis 11.1 sätestatuga. Tagastamine peab toimuma 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Käesoleva punkti alusel ümber vahetatud kauba kättetoimetamisel saatekulu ei lisandu.
11.3. Kaup, mida ei ole punkti 9.5 kohaselt võimalik tagastada, ei ole võimalik ka ümber vahetada.

12. Afibel-i taganemisõigus

12.1. Afibel-il on õigus Lepingust taganeda seaduses sätestatud juhtudel ning järgnevate olukordade esinemisel:
12.1.1. tellitud kaupa ei ole võimalik, mh varude ammendumise tõttu, tarnida;
12.1.2. kauba hind Afibel-i kataloogis on ekslikult näidatud ebaõigesti ja Lepingu aluseks olev Tellimus on tehtud vastava ebaõige hinna alusel;
12.2. Tellijat informeeritakse Afibel-i poolsest taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Tellija tasutud ettemaks tagastatakse sel juhul viivitamatult, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.

13. Omandireservatsioon

Tellimuse alusel Tellijale tarnitud kaup jääb kuni hinna täieliku tasumiseni Afibel-i omandiks.

14. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete töötlemise tingimused on ära toodud alajaotuses "Isikuandmete töötlemise tingimused”.

15. Nõuete pantimine ja loovutamine

Afibel jätab endale õiguse loovutada ja pantida Lepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele, sealhulgas faktooringulepingu alusel.

16. Sissenõudmiskulud

Afibel-il või tema poolt volitatud isikul, samuti isikul, kellele Afibel on loovutanud Tellijaga sõlmitud Lepingust tulenevad nõuded, on õigus nõuda Tellijalt Tellija poolsete maksetega viivitamisel sisse ka vastavate nõuete sissenõudmisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, sh kulud õigusabile ning inkassoteenustele.

17. Tellimuse vastuvõtmisest keeldumine

Afibel-il on õigus keelduda Tellijalt Tellimuse vastuvõtmisest, kui Tellija on Lepingust taganenud ja tellitud kauba väljaostmata tagasi saatnud 3 (kolm) või enam korda 12- (kaheteist-) kuulise järjestikkuse ajaperioodi jooksul.

18. Järelevalveasutus ja vaidlused

18.1. Üldtingimuste alusel sõlmitud Lepingute üle on järelevalvepädevus Tarbijakaitseametil. Tarbijakaitseametile saab Tellija esitada infopäringu, kaebuse ehk avalduse vaidluse lahendamiseks või teabenõude. Täiendavat infot saab Tarbijakaitseameti nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.
18.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.
18.3 Läbirääkimiste ebaõnnestumisel on Tellijal õigus esitada kaebus Tarbijakaitseametile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr. Muul juhul lahendatakse vaidlus Tellija elukohajärgses kohtus. Tellija kohustub tagama, et Afibel-il oleksid andmed Tellija elukoha-aadressi kohta. Juhul, kui muud andmed puuduvad, loeb Afibel Tellija elukoha-aadressiks selle aadressi, kuhu Tellija on kaupu tellinud.

19. Kontaktandmed

Ärinimi: OÜ MyStore
Aadress: Sära tee 11-2, Peetri, Rae vald, 75312
Telefoninumber: 6 870 700
E-post: info@afibel.ee

Kontaktandmed kaebuste ja taganemisavalduste esitamiseks:
Aadress: Sära tee 11-2, Peetri, Rae vald, 75312
E-post: info@afibel.ee

20. Lõppsätted

20.1. Üldtingimustele ning Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
20.2. Kui üldtingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas üldtingimuste ega Lepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.
20.3. Tellija on üldtingimused läbi lugenud, nõustub siinsete sätetega ning kinnitab seda Tellimuse esitamise ja tellitud kauba vastuvõtmisega.